Trauma & Behandeling

Traumabehandeling waarmee jij jouw leven weer vorm kunt geven. Die bijdraagt aan jouw welbevinden, zodat jij je weer kunt ontplooien vanuit je eigen kracht.

Een door storm gevelde boom is vergelijkbaar met een door trauma opgelopen schade bij een mens. Dat vraagt om traumabehandeling waarmee jij jouw leven weer vorm kunt geven


Ben je op zoek naar Traumabehandeling die bijdraagt aan jouw welbevinden, zodat jij jouw leven weer vorm kunt geven en jij je kunt ontplooien vanuit eigen kracht? Wil je weer grip krijgen op je eigen leven nadat je die (zeer) ingrijpende gebeurtenis hebt meegemaakt? Misschien ben je al langere tijd keihard bezig de gevolgen van die traumatische ervaring te verminderen en toch lukt het je voor jouw gevoel niet om weer werkelijk jezelf te zijn?

Ik nodig je van harte uit om samen met mij te werken aan jouw herstel. Bel me: 06-40431900 of stuur een e-mailMijn manier van werken is in lijn met het Rump Instituut voor Traumabehandeling. Deze wijze van traumabehandeling kent 3 fasen.

De eerste fase bestaat uit het inzichtelijk maken van jouw persoonlijkheidsstructuur en gesprekstherapie om hier zelf inzicht in te krijgen.

De tweede fase is erop gericht zicht te krijgen op de verdrongen delen. Delen die te overweldigend waren waardoor die niet bewust zijn. Hiertoe maak ik gebruik van interventies waardoor het mogelijk is dat wat je hebt meegemaakt daadwerkelijk te verwerken waardoor je als persoon weer kracht kunt gaan ervaren in plaats van de onmacht waarmee je geconfronteerd werd. Deze tweede fase richt zich op het vinden van een balans tussen het opbouwen van jouw kracht en komen tot verwerking en integratie van de ingrijpende gebeurtenis. Actieve imaginatie en hypnotische technieken als sterkere vorm kunnen hierbij gebruikt worden.

Als Dieptepsycholoog richt ik me niet op het versterken van de verdringing van de ervaring om daarmee de ervaring verder weg te drukken. Ik help je juist om op een veilige en gecontroleerde wijze het trauma onder ogen te kunnen zien. Alleen hierdoor is een grondige verwerking mogelijk is. Wat eerst een zwakte leek, kan nu jouw kracht worden. Het effect van de therapie werkt hiermee langer door en draagt ertoe bij dat jij je sterker voelt dan voorheen. Ook op de langere termijn zul je op deze manier in staat zijn je eigen plek in de maatschappij vorm te geven.

De derde fase is erop gericht je weer perspectief te bieden voor de toekomst. Door de integratie is je levensverhaal weer compleet, maar mogelijk zijn er nog existentiële vragen die ook een plek willen krijgen. Actieve imaginatie kan hierbij eveneens behulpzaam zijn.

Meer informatie over mijn werkwijze kun je vinden bij het Rump Instituut voor Traumabehandeling.

Een traumatische ervaring grijpt diep in, in het leven van een mens. Niet alleen de heftigheid van de situatie van dat moment laat diepe indruk achter, het oog in oog komen te staan met een levensbedreigende  situatie is vaak het startpunt van een existentiële crisis. Een trauma is vaak het beginpunt van een langdurige periode van ontwrichtende klachten, zoals terugkerende beelden, die zich overdag of ’s nachts bij herhaling opdringen en het functioneren bemoeilijken, angst en spanningen, apathie, vermijden van situaties, snel overprikkeld, uitbarstingen van angst of woede. Hierdoor heb je geen energie meer over voor het dagelijks leven en de mensen om je heen.

Om te herstellen van een ernstig trauma is het noodzakelijk om naar de wortel van de problematiek te gaan: het trauma zelf. Trauma slaat zich op in iedere cel van ons lichaam. De symptomen die daardoor ontstaan kosten enorm veel energie. Mijn werkwijze is erop gericht je  energie weer te kunnen benutten op de manier die bijdraagt aan jouw welbevinden, zodat jij je weer kunt ontplooien vanuit je eigen kracht.  Bel me: 06-40431900 of stuur een e-mail.

Als geaccrediteerd WO-Dieptepsycholoog en Analytisch Therapeut ben ik opgeleid en verbonden aan het Rump Instituut voor Traumabehandeling.

 Rump Instituut voor Traumabehandeling