Praktische informatie

Beeldmerk van Mimosa op een grijze achtergrond
Jouw investering

  • De investering in jezelf bij een individuele sessie Analytische Therapie is € 90 tot € 110 afhankelijk van de duur van de sessie. Deze varieert van 1 uur tot 1,5 uur. Bij betaling door de werkgever van individuele sessies wordt een tarief in overleg vastgesteld. 
  • Voor de investeringen in jezelf bij Reiki behandelingen en cursussen klik hier
  • Bij annulering binnen 24 uur van de gemaakte afspraak, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Frequentie en duur
De frequentie van de gesprekken stel ik in overleg met je vast. Analytische Therapie werkt het meest effectief wanneer er sprake is van regelmaat met tussenpozen van één week (soms twee weken). De duur van de therapie is afhankelijk van de complexiteit van je vraag en je persoonlijke doel.


Vergoedingen
Afhankelijk van je polisvoorwaarden vergoeden verzekeraars (een deel van) de kosten van Analytische Therapie. Momenteel vergoeden OHRA, CZ en Delta Lloyd een deel van deze kosten uit de aanvullende verzekering. Informeer bij je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon naar de mogelijkheden.

Beroepsverenigingen
Ik ben lid van de vit-logo  en

Logo van Nederlandse Vereniging van Reiki Mastersde Nederlandse Vereniging van Reiki Masters.

 

 

Lidmaatschap van deze beroepsverenigingen biedt een waarborg voor kwaliteit.

Alumni vereniging

Logo Jungiaanse Vereniging Analytische Therapeuten NederlandJungiaanse Vereniging van Analytisch Therapeuten Nederland (reg.nr. 16003)

 

 

Afspraak maken
Bel: +(31) (0)6 40431900 of stuur een e-mail.
Ik houd praktijk aan huis in Nuenen (Nederwetten), in een landelijke omgeving ca. 2,5 km van Eindhoven.

Bedrijfsgegevens
Bank: IBAN NL16 INGB 0006 007427

KvK: 65684648
AGB-zorgverlenerscode: 90-102211
AGB-praktijkcode: 90-061686
RBCZ Registertherapeut BCZ Licentienummer 170831R

RBCZ logo2023

 

 

Heb je twijfels over de kwaliteit van de therapie of behandeling? Laat het mij weten. Neem contact met me op, dan kunnen we het er samen over
hebben.
Daarnaast is Mimosa aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijke geschilleninstantie. Op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg is iedere zorgaanbieder hiertoe verplicht. Mimosa is aangesloten bij CAMCoop

CAMCOOP

 

 

 

Dit garandeert een professionele afhandeling van je klacht waarbij ervaring en expertise voorop staat. 

Privacy
Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig omga met de door jou aan mij verstrekte persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Daarbij heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou altijd eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.
Deze persoonsgegevens bewaar ik gedurende 7 jaar te rekenen vanaf de beëindiging van de Analytische Therapie conform de wettelijke verplichting om documenten te bewaren.

Privacy op de nota
Op de nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:
Je naam, adres en woonplaats
je geboortedatum (indien jouw zorgverzekeraar hier expliciet om vraagt)
De datum van de behandeling
Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult Analytische Therapie (psychotherapie)’
De kosten van het consult