Praktische informatie

Jouw investering


Beeldmerk van Mimosa op een grijze achtergrond

  • De investering in jezelf bij een individuele sessie Analytische Therapie is € 90 tot € 110 (vrijgesteld van BTW) afhankelijk van de duur van de sessie. Deze varieert van 1 uur tot 1,5 uur.
  • Bij betaling door de werkgever van individuele sessies wordt een tarief in overleg vastgesteld. 
  • Voor de investeringen in jezelf bij Reiki behandelingen en cursussen klik hier
  • Bij annulering binnen 24 uur van de gemaakte afspraak, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Frequentie en duur
De frequentie van de gesprekken stel ik in overleg met je vast. Analytische Therapie werkt het meest effectief wanneer er sprake is van regelmaat met tussenpozen van één week (soms twee weken). De duur van de therapie is afhankelijk van de complexiteit van je vraag en je persoonlijke doel.

Vergoedingen
Afhankelijk van je polisvoorwaarden van een aanvullende verzekering voor alternatieve/complementaire geneeswijzen vergoeden verzekeraars (een deel van) de kosten van Analytische Therapie. Elk jaar bekijken zorgverzekeraars dit opnieuw.  Via deze link https://vit-therapeuten.nl/clienten/vergoeding/ kun je nagaan of jouw sessie voor vergoeding in aanmerking komt of informeer bij je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon naar de mogelijkheden.

Beroepsverenigingen
Ik ben lid van de vit-logo  Vereniging van Integraal Therapeuten en
Logo van Nederlandse Vereniging van Reiki Mastersde Nederlandse Vereniging van Reiki Masters.

Lidmaatschap van deze beroepsverenigingen biedt een waarborg voor kwaliteit.

Alumni vereniging

Logo Jungiaanse Vereniging Analytische Therapeuten NederlandJungiaanse Vereniging van Analytisch Therapeuten Nederland (reg.nr. 16003)

Afspraak maken
Bel: +(31) (0)6 40431900 of stuur een e-mail.
Ik houd praktijk aan huis in Nuenen (Nederwetten), in een landelijke omgeving ca. 2,5 km van Eindhoven.

Bezoekadres
Soeterbeekseweg 25
5674 NJ Nuenen

Mijn praktijk is geopend van maandag tot en met donderdag.  Tijden in overleg.

Bedrijfsgegevens
Bank: IBAN NL16 INGB 0006 007427

KvK: 65684648

Aangesloten bij Vektis
AGB-zorgverlenerscode: opvraagbaar
AGB-praktijkcode: opvraagbaar
RBCZ Registertherapeut BCZ Licentienummer: opvraagbaar

RBCZ logo2023
Kwaliteitsborging
Heb je twijfels over de kwaliteit van de therapie of behandeling? Laat het mij weten. Neem contact met me op, dan kunnen we het er samen over hebben. Mocht je ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging https://vit-therapeuten.nl/clienten/niet-tevreden/ of NVRM afhankelijk van de klacht. Daar kun je beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie van de CAMCoop.
CAMCOOP
Dit garandeert een professionele afhandeling van je klacht waarbij ervaring en expertise voorop staat.

Daarnaast ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze koepel verzorgt het tuchtrecht via de organisatie TCZ (www.tcz.nu).

Privacy
Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met de door jou aan mij verstrekte persoonlijke en medische gegevens en
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Daarbij heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou altijd eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Deze persoonsgegevens bewaar ik gedurende 20 jaar te rekenen vanaf de beëindiging van de Analytische Therapie conform de wettelijke verplichting om documenten te bewaren.

Privacy op de nota
Op de nota die je digitaal per e-mail ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:
– Je naam, adres en woonplaats
– Jouw geboortedatum
– De datum van de behandeling
– Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult Analytische Therapie (9021)’
– De kosten van het consult

Deze financiële gegevens bewaar ik gedurende 7 jaar conform mijn wettelijke verplichting om financiële documenten te bewaren.

Cookiegebruik website
De website van Mimosa maakt enkel gebruik van functionele cookies.